Payment

การชำระค่าอบรม และ ค่าบริการต่างๆ โดยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

 payment_update

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งกรอกรายละเอียดการโอนเงิน ที่แบบฟอร์มนี้

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87

เมื่อแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะตรวจสอบและยืนยันเรากลับไปทาง Email ภายใน 24ชม.

ถ้าติดปัญหาใดๆ สามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์ และ อีเมลล์ตามด้านล่างนี้
Tel. 084-100-7177 หรือ 086-628-3541
Email : netprimesystem@gmail.com